Polityka prywatności

Polityka prywatności

RODO
Fundacja ToMali Zwycięzcy zajmuje się profesjonalną organizacją imprez sportowych. Na potrzeby promocji i komunikacji prowadzimy strony internetowe poszczególnych wydarzeń, na których zamieszczamy istotne informacje na temat zawodów. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe i korzystających z naszych usług. Jednocześnie dokładamy wszelki starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji i danych. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonych poniżej danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

Dane osobowe
W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO, poniżej przedstawiamy informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację ToMali Zwycięzcy. Informujemy, że w czasie korzystania ze strony Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych na przykład podczas wypełniania formularza kontaktowego czy formularza zgłoszeń do biegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do realizacji usługi.

Przetwarzanie Danych Osobowych – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Fundacja ToMali Zwycięzcy z siedzibą w Bojszowach (zwana dalej „Administratorem”), adres: ul. Świętego Jana 21, 43‑220 Bojszowy, e-mail: info@2fundacjatomali.pl Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania – art. 13 ust. 1 lit. c) RODO Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w Mocna Piątka by Dawid Tomala – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód;
  3. w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:

   1.  pracownikom i współpracownikom Fundacji ToMali Zwycięzcy posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
   2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji ToMali Zwycięzcy (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),
   3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
   4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – art. 13 ust. 1 lit. f) RODO Fundacja ToMali Zwycięzcy nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.
   5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. a) RODO Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem w Mocna Piątka oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowana do uczestnictwa w Mocna Piątka dane zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od negatywnej decyzji. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
   6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
   7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
 2. Będziemy przetwarzać dane w celu wysyłania newslettera, czyli informacji o ofertach iwydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących – do czasuutraty przydatności, chyba że wcześniej cofnięto zgodę,
 3. Będziemy przetwarzać dane w celu udostępniania zdjęć z wizerunkiem udostępniającego dane na fanpagach Administratora – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofnięto zgodę.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

Pliki cookies
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony www.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników strony. Nasza strona przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
– właściwego dopasowania strony do potrzeb użytkowników,
– zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
– tworzenia statystyk oglądalności strony.
Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności naszej strony. Nie profilujemy i nie udostępniamy informacji mogących służyć profilowaniu naszych użytkowników podmiotom trzecim.

Bezpieczeństwo
Fundacja ToMali Zwycięzcy dokłada wszelkich starań aby przekazane dane były bezpieczne. Hasła do Państwa kont są szyfrowane jednostronnie, co oznacza, że nie ma możliwości deszyfracji hasła. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W
tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.